archiv aktualit

Svátek sv. Terezie z Lisieux 1. října 2022
Srdečně vás zveme v sobotu 1. října 2022 do klášterního kostela sv. Antonína Paduánského na ranní mši svatou
v 8.00 hod
po které bude již tradiční žehnání růží...
Plakátek zde.
Slavnost sv. Terezie od Ježíše spojená se slavností doživotních SLIBŮ naší sestry Veroniky Marie
Srdečně vás zveme také na sobotu 15. října do našeho kostela ke slavnosti sv. Terezie od Ježíše z Avily, naší matky a zakladatelky. Během mše svaté v 10.30 hodin složí naše sestra Veronika Marie slavné sliby a tím bude definitivně přičleněna do naší komunity. K této slavnosti jste srdečně zváni! Plakátek zde.
Porciunkule  7. srpna 2022
Srdečně vás zveme na tradiční slavnost Porciunkule v klášterním kostele sv. Antonína v Dačicích. Slavnost bude v neděli 7. srpna 2022. Mše svaté 9.00  a v 10.30  bude sloužit P. Eliáš Tomáš Paseka OFM. Ve 14.00  bude svátostné požehnání. V tento den lze získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. 
Mše sv. 24.12. 2021 v klášterním kostele
sv. Antonína Paduánského
ranní v 7.00h. 
pro rodiny s dětmi v 15.30h.
půlnoční ve 24.00h.
Podpořte sestry bosé karmelitky v Drastech
Zveme vás k podpoře našich sester v Drastech u Prahy, které zahájily veřejnou sbírku na jejich projekt na webu Donio:
Prosíme, můžete-li, sdílejte tento odkaz i s vašimi blízkými a známými. Sbírka probíhá od 19.11. 2021 do 19.1. 2022.
Jménem našich sester vám srdečně děkujeme za vaši podporu a uzavíráme všechny dobrodince do našich modliteb.
Slavnost sv. Terezie z Avily 15. října 2021
Srdečně vás zveme v pátek 15. října 2021 do klášterního kostela sv. Antonína Paduánského na nešpory v 17.30 h. a večerní mši svatou v 18.00 h.
Svátek sv. Terezie z Lisieux 1. října 2021
Srdečně vás zveme v pátek 1. října 2021 do klášterního kostela sv. Antonína Paduánského na nešpory v 17.30 (v kapli Matky Boží) a večerní mši svatou v 18.00 h, po které bude již tradiční žehnání růží...
Plakátek zde.

Malá novéna k Aničce Zelíkové
Při příležitosti 80. výročí úmrtí Aničky Zelíkové /19.7. 1624 - 11.9. 1941/, terciářky bosého Karmelu, jsme sestavily malou novénu s jejími myšlenkami. Novénu začneme 2. září 2021. Poslední desátá myšlenka pak připadne na den výročí jejího úmrtí - 11. září 2021. Kéž je nám Aniččin hluboký a skrytý život povzbuzením a inspirací na cestě za Ježíšem v duchu karmelitánské spirituality.
Novéna zde.
Porciunkule  1. srpna 2021
Srdečně vás zveme na tradiční slavnost Porciunkule v klášterním kostele sv. Antonína v Dačicích. Slavnost bude v neděli 1. srpna 2021. Mše svaté 9.00  a v 10.30  bude sloužit P. Efrém Tomáš Zemjánek OFM. Ve 14.00  bude svátostné požehnání. V tento den lze získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. 
 Slavnost sv. Jana od Kříže
Srdečně vás zveme v pondělí 14. prosince 2020 do klášterního kostela sv. Antonína Paduánského na večerní mši sv. v 17h.
Předcházet budou slavnostní nešpory v kapli Matky Boží v 16.30h. Ranní mše sv. v tento den nebude.
 
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Úterý 8. prosince 2020 - mše sv. v 8hod.
 
Pořad bohoslužeb od 22. listopadu 2020:

Pondělí - čtvrtek a sobota v 7.00hod
pátek v 8.00hod
neděle v 10.30hod
 
Svátek sv. Terezie z Lisieux 1. října 2020
Srdečně vás zveme ve čtvrtek 1. října 2020 do klášterního kostela sv. Antonína Paduánského na večerní mši svatou
v 18.00 hod
po které bude již tradiční žehnání růží...
Plakátek zde.
Porciunkule  2. srpna 2020
Srdečně vás zveme na tradiční slavnost Porciunkule v klášterním kostele sv. Antonína v Dačicích. Slavnost bude v neděli 2. srpna 2020. Mše svaté 9.00  a v 10.30  bude sloužit P. Filip Jan Rathouský OFM. Ve 14.00  bude svátostné požehnání. V tento den lze získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. 
 
 Slavnost sv. Jana od Kříže
Srdečně vás zveme v sobotu 14. prosince 2019 do kaple Matky Boží na mši svatou v 8.00 h.
Slavnost sv. Terezie z Avily
Srdečně vás zveme v úterý 15. října 2019 do klášterního kostela sv. Antonína Paduánského na nešpory v 17.30 (v kapli Matky Boží) a večerní mši svatou v 18.00 h.
Plakátek zde.
Svátek sv. Terezie z Lisieux
Srdečně vás zveme v úterý 1. října 2019 do klášterního kostela sv. Antonína Paduánského na nešpory v 17.30 (v kapli Matky Boží) a večerní mši svatou v 18.00 h, po které bude již tradiční žehnání růží...
Plakátek zde.

Postní doba se sv. Alžbětou od Trojice

Postní doba už je sice v plném proudu, ale přece vám zde chceme nabídnout iniciativu našich bratří z Rakouska, kteří nám připravili celopostní exercicie se svatou Alžbětou od Trojice v podobě krátkých citací z jejích dopisů a spisů. Spolu s úvodní větou vzatou z liturgických textů ze mše můžete během chvilky načerpat duchovní pokrm pro každý den a zaměřit se na to jediné podstatné, co každý z nás nese uvnitř... Zde budeme postupně zveřejňovat texty v českém překladu:

1. a 2. týden doby postní
3. týden doby postní
4. týden doby postní
5. týden postní
Svatý týden
Velikonoční oktáv
 

Nová karmelská světice Alžběta od Trojice

V neděli 16. října papež František kanonizoval na svatopetrském náměstí v Římě sedm nových svatých, mezi nimi také známou současnici sv. Terezie z Lisieux Alžbětu od Trojice, karmelitku z Dijonu (1880 - 1906). Ať už jste o ní slyšeli nebo četli, a nebo se vám naopak zdá, že vám určitě nebude mít, co říct, přijďte si poslechnout, jak nám ji přiblíží otec Vojtěch Kodet OCarm. ve své přednášce v sobotu 5. listopadu 2016 v 19 hodin v našem kostele sv. Antonína. Na přednášku naváže adorace s pásmem citací slov svaté Alžběty a Božího slova...
Sv. Alžběta od Trojice prožívala intenzivní vztah s Ježíšem a skrze něho s celou Trojicí ještě dřív než se mohla stát karmelitkou. Tak rozvinula v sobě křestní milost jako povolání pro každého pokřtěného prožívat již zde na zemi skutečnost, že jsme zváni do osobního vztahu s Bohem-Láskou, který nás "miloval příliš". Její osobní povolání, které objevila v listech sv. Pavla asi dva roky před smrtí - "být chválou Jeho slávy" -, se může stát osobním "objevem" každého křesťana. Tím se její hluboké i prosté poselství stává stále aktuálnějším pro všechny, kdo hledají pravou niternost a jak ji žít v dnešním světě...
Plakátek k dispozici zde.
Zde si můžete poslechnout záznamy v MP3:
 

Modlitby za paní Asia Bibi

Rády bychom vás pozvaly, abyste se spolu s námi připojili k iniciativě křesťanské organizace Christian Solidarity WORLDWIDE, která se zabývá ochranou práva na svobodu vyznání. Tato organizace vyzývá ke společné modlitbě ve středu 12. října 2016 za paní Asia Bibi.
Tato pákistánská žena (dnes je jí asi 45 let), matka pěti dětí, se před osmi lety dostala při práci na poli do konfliktu s ostatními ženami, muslimkami, protože se napila s kalíšku, který směly podle místních zvyklostí používat jen muslimky. Při tomto konfliktu řekla, že vyznává Ježíše Krista, který pro lidi zemřel na kříži, a ptala se, co pro lidi udělal Mohamed. Za tento výrok byla odsouzena podle zákona o rouhání k trestu smrti. Následujících osm let, kdy probíhalo několik odvolacích řízení a také řada mezinárodních intervencí za její propuštění, prožila odloučena od své rodiny ve vězení, kde byla týraná a znásilňovaná. Poslední zprávy mluví o jejím špatném zdravotním stavu. Ve čtvrtek 13. října proběhne zasedání nejvyššího soudu, který rozhodne o jejím propuštění nebo potvrzení rozsudku smrti. I v případě propuštění jí hrozí smrt z rukou radikálních muslimů, kteří se ji chystají zabít.
Výše jmenovaná organizace nás zve, abychom se spojili ve čtyřiadvacetihodinové modlitbě za tuto ženu, její rodinu, soudce i pronásledovatele. Kéž se Pán ujme ve své lásce trpících, daruje moudrost těm, kdo rozhodují, a obrátí srdce od nenávisti k lásce. 

Svátek sv. Terezie z Lisieux 1. října 2016

Srdečně vás zveme na mši svatou v den svátku nejoblíbenější světice 20. století, sv. Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře. Letos její den připadl na sobotu, takže výjimečně bude mše svatá ráno v 8.00 hodin. Po mši bude tradiční žehnání růží. Těšíme se na společné slavení s vámi. Plakátek zde.

Protože byl právě vydán nový překlad Autobiografických spisů sv. Terezie, pod novým titulem "Příběh jedné duše" a protože bude přítomen P. Pavel Pola OCD, který nám k tomuto novému vydání bude mít co říci, můžete-li se po mši zdržet, bude pro vás jistě zajímavá krátká prezentace této nové knihy. Příležitost k jejímu zakoupení bude také zajištěna.

Slavnost sv. Terezie z Avily 15. října 2015

Přijďtě s námi slavnostně zakončit jubilejní rok svaté Matky Terezie od Ježíše, Boží přítelkyně, zakladatelky reformovaného Karmelu, učitelky modlitby i činného života, jejíž 500. narozeniny jsme si letos připomínali. Ve čtvrtek 15. 10. bude v kostele sv. Antonína v 18.00 h mše svatá celebrovaná otcem karmelitánem Janem Pořízem. Předcházet budou slavnostní nešpory v kapli v 17.30. Všichni jste srdečně zváni! Plakátek zde.

Noc kostelů

Většina hlavního programu letošní Noci kostelů v Dačicích proběhla v našem chrámu sv. Antonína. Mezi hudebními vystoupeními žáků ZUŠ jsme si mohli například vylechnout přednášku otce Vojtěcha Kodeta, dozvědět se více o neziskové organizaci Dačický zvoneček a nechat se zasáhnout životem a slovy svaté Terezie...
Dva body programu zde dáváme k dispozici nahrané (MP3):

Vojtěch Kodet: Naděje pro každého (evangelium o marnotratném synu - Lk 15)

Sestry bosé karmelitky: Pásmo o sv. Terezii z Avily

Popáté a naposled v komnatách vnitřního hradu

Srdečně vás zveme na páté pokračování pouti do vlastního nitra obývaného Bohem. O posledních 7. komnatách uslyšíme v přednášce otce Jana Poříze OCD, která nese název "Nový život". Přijďte ve středu 17. června 2015 v 19 hodin do klášterní kaple Matky Boží (vchod za kostelem sv. Antonína). Plakátek najdetezde.
Záznamy předchozích přednášek najdete níže.

V komnatách vnitřního hradu - čtvrté (jarní) setkání

Po Velikonočním oktávu se uskuteční 4. přednáška o "Vnitřním hradu"Srdečně vás zveme na tuto pouť do vlastního nitra obývaného Bohem. Tentokrát bude řeč o nejobsáhlejší části knihy svaté Terezie, a to o 6. příbytcích (komnatách). Otec Jan Poříz OCD nazval tuto část "Radosti a strasti lásky". Přijďte ve středu 15. dubna 2015 v 19 hodin do klášterní kaple Matky Boží (vchod za kostelem sv. Antonína). Plakátek najdete zde.
Záznam přednášky je zde. (Všechny přednášky najdete níže.)

Výročí narození sv. Terezie oslavíme modlitbou...

28. března 2015 oslavíme pětisté výročí narození naší Svaté Matky, zakladatelky reformovaného Karmelu, svaté Terezie od Ježíše. Blížící se jubileum přináší novou iniciativu, ke které vás chceme přizvat:
Z centra našeho Řádu přišlo pozvání oslavit toto vzácné výročí sv. Terezie společnou hodinovou modlitbou za mír ve čtvrtek 26. března 2015. Spojíme se tak s bratry a sestrami našeho Řádu a se všemi, kteří se k nám po celém světě připojí a budeme společně prosit nebeského Otce za dar míru.  Velkou radostí je pro nás i podpora Svatého otce Františka, který se nejen připojí, ale hodinu světové modlitby v tento den sám zahájí.
V naší kapli Matky Boží bude možnost adorace na tento úmysl ve čtvrtek 26. března od 16,30 h a po ní následují nešpory v 17,30 h. Prosme Pána o dar míru!
Symbolickým znamením hodiny modlitby za mír konané 26. března po celém světě bude zažehnutá svíce na veřejnosti přístupném místě;  u nás bude umístěna před klášterním kostelem sv. Antonína Paduánského.
Více o duchovním rozměru této iniciativy zde.
 
Samotný den výročí, tedy v sobotu 28. 3. 2015, bude v našem kostele ranní bohoslužba ve slavnostním duchu v 8,00 h.

Možnost získání plnomocných odpustků v Roce zasvěceného života

Využijte toto duchovní bohatství církve, získané Kristovou výkupnou obětí na kříži. Tato možnost je v Roce zasvěceného života otevřena pro všechny věřící. Kdy, kde a jak? Také v našem chrámě a na mnoha dalších místech naší diecéze. O možnosti získat plnomocné odpustky se dočtete více zde.

V komnatách vnitřního hradu - třetí setkání

Zveme vás na třetí přednášku s diskuzí na téma "Vnitřního hradu" 
ve středu 11. února 2015 v 19 hodin
 v klášterní kapli Matky Boží (vchod za kostelem sv. Antonína). Program a téma této i dalších plánovaných setkání se dočtete na plakátku zde. Záznam ke stažení níže.

Záznamy přednášek v MP3

Těm z vás, kteří neměli možnost přijít na naše setkání nad knihou svaté Terezie Vnitřní hrad, zde nabízíme ke stažení záznamy přednášek ve formátu MP3. Dáváme je k dispozici s laskavým svolením přednášejícího, otce Jana Poříze OCD. 
Ke stažení zde: Komnaty I , Komnaty II a IIIKomnaty IV a VKomnaty VIKomnaty VII.

V komnatách vnitřního hradu - druhé setkání

Již druhá přednáška s diskuzí na téma "Vnitřního hradu" se bude konat ve středu 17. prosince 2014 v 19 hodin v naší kapli Matky Boží (vchod za kostelem sv. Antonína). Srdečně vás zveme na tuto pouť do vlastního nitra obývaného Bohem skrze modlitbu. Téma přednášky "Čas nejistoty, boje a prvních setkání s Bohem" bude zahrnovat 2. a 3. příbytky knihy "Hrad v nitru" svaté Terezie od Ježíše, kterou nás provází otec Jan Poříz OCD.
Od 20.00 do 20.45 hodin bude společná adorace zakončená modlitbou před spaním (kompletář). Všichni jste srdečně zváni na celý program nebo některou jeho část!
Plakátek zde.

Slavnost sv. Jana od Kříže
Upozorňujeme na změnu času mše sv. v pondělí 15. prosince 2014, kdy nebude mše sv. v 7 hodin. Na tento den se totiž přesouvá slavnost sv. Jana od Kříže a tentokrát ji oslavíme večerní bohoslužbou v 18.00, které budou předcházet slavnostní nešpory v kapli Matky Boží od 17.30 h.
Plakátek zde.

List papeže Františka k 500. výročí narození sv. Terezie z Avily

U příležitostí výročí narození sv. Terezie (28. března 1515) napsal papež František dopis adresovaný biskupovi v Avile, ale určený všem, kdo mají blízko k této mimořádné světici. Jeho celé znění naleznete zde.

V komnatách vnitřního hradu

Pro všechny, kdo by se rádi blíže seznámili s cestou vnitřní modlitby, jak jí učí svatá Terezie ve svém vrcholném díle "Vnitřní hrad", zahajujeme cyklus přednášek otce Jana Poříze, bosého karmelitána. První přednáška s diskuzí se bude konat 29. října 2014 v 19 hodin v naší kapli Matky Boží (popř. v kostele sv. Antonína - podle účasti).
Od 20.00 do 21.00 bude společná adorace zakončená modlitbou před spaním (kompletář). Všichni jste srdečně zváni na celý program nebo některou jeho část!
Věříme, že během jubilejního roku sv. Terezie z Avily vám ona sama, učitelka modlitby, pomůže k hlubšímu osobnímu vztahu s naším Pánem. Kéž i tato setkání k tomu přispějí! (Předběžná data dalších přednášek viz níže!)
Plakátek zde.

Výročí narození svaté Terezie od Ježíše, naší zakladatelky

28. března 2015 uplyne přesně 500 let od  narození svaté Terezie od Ježíše, naší duchovní matky a zakladatelky. Na Karmelu se už pátým rokem připravujeme na toto krásné výročí, které budeme slavit od 15. 10. 2014 do 15. 10. 2015.
Když oslavujeme Boží skutky, které Bůh vykonal skrze své svaté, sami se stáváme způsobilejšími přijmout veliké věci, které Bůh chce vykonat v našem životě. Proto bychom vás rády přizvaly k účasti na tomto jubileu, které zahájíme slavnostní mší svatou ve středu 15. října 2014 v 18h v našem klášterním kostele sv. Antonína Paduánského.
Při této příležitosti zazní "Truvérská mše" od Petra Ebena, kterou nastudoval dětský sbor Kvítek pod vedením sbormistra, pana Vítězslava Hergesela. (Plakátek k dispozici zde.)
Během celého jubilejního roku se bude konat volný cyklus přednášek o cestě modlitby a důvěrného přátelství s Bohem, které sv. Terezie popsala ve svém vrcholném díle Hrad nitra. Přednášet nám bude náš bratr P. Jan Poříz OCD, specialista v oboru mystiky. Srdečně vás na přednášky zveme! Předběžná data konání jsou:
29. 10 a 17. 12. 2014
;
11. 2., 15. 4. a 17. 6. 2015
.
Přednášky s diskuzí se budou konat v naší kapli Matky Boží, popř. v klášterním kostele sv. Antonína, podle počtu účastníků, vždy v 19h večer. Od 20:00 do 21:00 h se pak můžete připojit ke komunitní adoraci a po ní k modlitbě „na závěr dne“ - k modlitbě kompletáře.
Plakátek zde.

Farní den modliteb a postu za mír

Na výzvu papeže Františka a brněnského biskupa Vojtěcha odpoví naše farnost dnem modliteb a postu za mír. Uskuteční se ve středu 10. září 2014. Při této příležitosti bude mše svatá večer v 18.00 v kostele sv. Antonína Paduánského. 

Dačické barokní dny 2014

Ve dnech 28. - 31. srpna se uskuteční již čtrnácté Dačické barokní dny (více na http://www.dacickebaroknidny.cz/). Závěrečný čtvrtý den, v neděli 31. srpna, bude patřit pravidelné bohoslužbě v 10.30 h v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského, kde zazní barokní mešní ordinárium Giovanni Valentiniho (1582 - 1649) v provedení českobudějovického souboru Servi Musicae Sacrae.  

Svatá Terezie z Avily by příští rok oslavila 500. narozeniny

Ti, kdo přijali naše pozvání na přednášku prof. Jerzyho Wojciecha Nawojowského OCD 20. června 2014, měli možnost se alespoň zběžně seznámit s bohatým životem svaté Terezie od Ježíše i s jejím velkým duchovním přínosem. Její prožívání modlitby, a tedy i celého duchovního života, jako důvěrného vztahu s Bohem v Ježíši Kristu, je stále oslovující a důležité pro každého člověka, který touží růst v poznávání Boha.
Rády bychom pokračovaly během tohoto a příštího roku v této iniciativě přednášek či povídání o svaté Terezii a jejích dílech, aby se i vám stala přístupnější. O jednotlivých setkáních a o jejich tématech vás budeme průběžně informovat na těchto stránkách.

Noc kostelů

Letos se už podruhé zapojí náš chrám do stále známější akce zvané "Noc kostelů" a to v pátek 23. května 2014. Zveme vás jménem naší komunity i farnosti, která pro vás připravila opravdu bohatý program. V našem klášterním kostele sv. Antonína začíná v 19.00 h. Více se dočtete zde.

Zraněný pastýř - divadlo jako modlitba

V neděli Dobrého Pastýře večer proběhlo v našem kostele představení Zraněný Pastýř. Fotografie ani jakýkoli záznam nebyl pořízen, protože zkrátka toto představení je lépe prožít jako modlitbu. Tak je prožívají sami účinkující a nakonec i publikum. Věříme, že všichni, kdo k nám večer 11. května přišli do chrámu, neodcházeli jen bohatší o nevšední zážitek, ale obohaceni a zasaženi v srdci Tím, který nás miluje tak, jak si to ani neumíme představit... Více zde.

 

Záznamy homilií otce kardinála Miloslava Vlka z letošní i loňské bohoslužby o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a ze slavnosti Zvěstování Páně naleznete zde.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Autoři fotografií: © Otmar Průša: modlitba: foto hlavy sv. Bernadetty. © Michaela Antůšková: externí sestry: foto P.Marie, založení: horní foto Dačic. Ostatní fotografie: archiv sester bosých karmelitek Licence Creative Commons
Prezentace karmelitky.cz, jehož autorem je Karmel Matky Boží, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní