Aktuální informace a pozvání...

Svátek sv. Terezie z Lisieux 1. října 2016

Srdečně vás zveme na mši svatou v den svátku nejoblíbenější světice 20. století, sv. Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře. Letos její den připadl na sobotu, takže výjimečně bude mše svatá ráno v 8.00 hodin. Po mši bude tradiční žehnání růží. Těšíme se na společné slavení s vámi. Plakátek zde.

Protože byl právě vydán nový překlad Autobiografických spisů sv. Terezie, pod novým titulem "Příběh jedné duše" a protože bude přítomen P. Pavel Pola OCD, který nám k tomuto novému vydání bude mít co říci, můžete-li se po mši zdržet, bude pro vás jistě zajímavá krátká prezentace této nové knihy. Příležitost k jejímu zakoupení bude také zajištěna.

 

Letos byly spuštěny nové internetové stránky našich sester Karmelu sv. Josefa v Praze, kde naleznete mnoho zajímavého ze spirituality Karmelu. Jejich adresa je bosekarmelitky.cz.

 

 archiv aktualit -->

Úvodem k této prezentaci

Komunita bosých karmelitek žije v Dačicích od roku 1996. Sestry sem přišly z Karmelu sv. Josefa v Praze, aby založily druhý klášter bosých karmelitek v České republice. Je zasvěcen Matce Boží Panně Marii, která je také hlavní patronkou a vzorem celé široké rodiny Karmelu. Historie karmelitánského řádu sahá až na začátek 13. století a jeho zajímavostí je, že na rozdíl od jiných řeholních řádů nemá jednoho zakladatele, ale odvolává se na skupinu bezejmenných poustevníků na hoře Karmel v Izraeli.
Dačický klášter, postavený v období baroka původně pro františkány, je dnes obnoven do podoby odpovídající způsobu života v klauzuře. Sestry zde tak mohou i v dnešních podmínkách čerpat ze starobylé mnišské tradice a z pozdějšího odkazu své duchovní matky svaté Terezie od Ježíše (z Avily nebo také Veliké; 1515–1582), učitelky modlitby a duchovního života zaměřeného na spojení s Bohem skrze důvěrný vztah s Kristem. Kontemplativní modlitba, chápaná jako vztah lásky, utváří celý život: v samotě i ve společenství, při práci i při rekreaci. Spojení s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Ježíšem, jeho následování podle evangelia a připodobnění se jeho matce Marii je hlavním úkolem karmelitky. Tak se stává tajemně plodnou, když v Bohu nachází všechny lidi a skrytě je přivádí blíž k němu.
 
Tyto stránky vás blíže seznámí s historií kláštera a řádu a pokusí se dát vám nahlédnout do současného života ve zdech Karmelu, ukázat jeho místo v církvi a aspoň nastínit jeho smysl pro dnešní svět

 Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2016

Autoři fotografií: © Otmar Průša: modlitba: foto hlavy anděla, formace sester: horní foto – sliby, píšeme vám: foto dole – sliby. © Michaela Antůšková: externí sestry: foto P.Marie a násl. foto, založení: horní foto Dačic. Ostatní fotografie: archiv< 

NETservis s.r.o. - redakční systém, aktualizace webu, cms, publikační systém, administrační systém, webové stránky, webdesign, Čokoláda, Květiny online