Aktuální informace a pozvání...

Porciunkule  2. srpna 2020
Srdečně vás zveme na tradiční slavnost Porciunkule v klášterním kostele sv. Antonína v Dačicích. Slavnost bude v neděli 2. srpna 2020. Mše svaté 9.00  a v 10.30  bude sloužit P. Filip Jan Rathouský OFM. Ve 14.00  bude svátostné požehnání. V tento den lze získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. 

 

 

  
Slavnost sv. Jana od Kříže

Srdečně vás zveme v sobotu 14. prosince 2019 do kaple Matky Boží na mši svatou v 8.00 h.
Slavnost sv. Terezie z Avily
Srdečně vás zveme v úterý 15. října 2019 do klášterního kostela sv. Antonína Paduánského na nešpory v 17.30 (v kapli Matky Boží) a večerní mši svatou v 18.00 h.
Plakátek zde.
Svátek sv. Terezie z Lisieux
Srdečně vás zveme v úterý 1. října 2019 do klášterního kostela sv. Antonína Paduánského na nešpory v 17.30 (v kapli Matky Boží) a večerní mši svatou v 18.00 h, po které bude již tradiční žehnání růží...
Plakátek zde.

Video-komentář k ikoně sv. Jana od Kříže "Svěděk noci"
 

Milí přátelé, chceme se s Vámi podělit o španělský video-komentář k ikoně svatého Jana od Kříže, která obsahuje 25 miniatur znázorňujících putování duše-Snoubenky s Kristem-Snoubencem v Duchovní Písni. Více se dočtete v letáčku zde (včetně seznamu použité hudby).

Podařilo se nám vlastní české znění spojit s videem, jehož autory jsou karmelitáni ze Španělska, ale pouze tak, že lze spustit jen v programu VLC Media Player. Ten je snadno dostupný na internetu ke stažení. V jiných programech bude zvuk chybět. 

Soubor videa v MP4 si můžete stáhnout zde: Ikona - Duchovní Píseň sv. Jana od Kříže (česky) (velikost: 298 MB)

Přejeme vám opravdu hluboký a milostiplný duchovní zážitek!

  

 archiv aktualit -->

Úvodem k této prezentaci

Komunita bosých karmelitek žije v Dačicích od roku 1996. Sestry sem přišly z Karmelu sv. Josefa v Praze, aby založily druhý klášter bosých karmelitek v České republice. Je zasvěcen Matce Boží Panně Marii, která je také hlavní patronkou a vzorem celé široké rodiny Karmelu. Historie karmelitánského řádu sahá až na začátek 13. století a jeho zajímavostí je, že na rozdíl od jiných řeholních řádů nemá jednoho zakladatele, ale odvolává se na skupinu bezejmenných poustevníků na hoře Karmel v Izraeli.
Dačický klášter, postavený v období baroka původně pro františkány, je dnes obnoven do podoby odpovídající způsobu života v klauzuře. Sestry zde tak mohou i v dnešních podmínkách čerpat ze starobylé mnišské tradice a z pozdějšího odkazu své duchovní matky svaté Terezie od Ježíše (z Avily nebo také Veliké; 1515–1582), učitelky modlitby a duchovního života zaměřeného na spojení s Bohem skrze důvěrný vztah s Kristem. Kontemplativní modlitba, chápaná jako vztah lásky, utváří celý život: v samotě i ve společenství, při práci i při rekreaci. Spojení s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Ježíšem, jeho následování podle evangelia a připodobnění se jeho matce Marii je hlavním úkolem karmelitky. Tak se stává tajemně plodnou, když v Bohu nachází všechny lidi a skrytě je přivádí blíž k němu.
 
Tyto stránky vás blíže seznámí s historií kláštera a řádu a pokusí se dát vám nahlédnout do současného života ve zdech Karmelu, ukázat jeho místo v církvi a aspoň nastínit jeho smysl pro dnešní svět.
 

 Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Autoři fotografií: © Otmar Průša: modlitba: foto hlavy sv. Bernadetty. © Michaela Antůšková: externí sestry: foto P.Marie, založení: horní foto Dačic. Ostatní fotografie: archiv sester bosých karmelitek Licence Creative Commons
Prezentace karmelitky.cz, jehož autorem je Karmel Matky Boží, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní