Aktuální informace a pozvání...

Porciunkule  4. srpna 2024
Srdečně vás zveme na tradiční slavnost Porciunkule v klášterním kostele sv. Antonína v Dačicích. Slavnost bude v neděli 4. srpna 2024. Mše svaté 9.00  a v 10.30  bude sloužit P. Šebestián Pavel Smrčina OFM. Ve 14.00  bude svátostné požehnání. V tento den lze získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. 
Pořad bohoslužeb v Dačicích naleznete zde

 archiv aktualit -->

Úvodem k této prezentaci

Komunita bosých karmelitek žije v Dačicích od roku 1996. Sestry sem přišly z Karmelu sv. Josefa v Praze, aby založily druhý klášter bosých karmelitek v České republice. Je zasvěcen Matce Boží Panně Marii, která je také hlavní patronkou a vzorem celé široké rodiny Karmelu. Historie karmelitánského řádu sahá až na začátek 13. století a jeho zajímavostí je, že na rozdíl od jiných řeholních řádů nemá jednoho zakladatele, ale odvolává se na skupinu bezejmenných poustevníků na hoře Karmel v Izraeli.
Dačický klášter, postavený v období baroka původně pro františkány, je dnes obnoven do podoby odpovídající způsobu života v klauzuře. Sestry zde tak mohou i v dnešních podmínkách čerpat ze starobylé mnišské tradice a z pozdějšího odkazu své duchovní matky svaté Terezie od Ježíše (z Avily nebo také Veliké; 1515–1582), učitelky modlitby a duchovního života zaměřeného na spojení s Bohem skrze důvěrný vztah s Kristem. Kontemplativní modlitba, chápaná jako vztah lásky, utváří celý život: v samotě i ve společenství, při práci i při rekreaci. Spojení s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Ježíšem, jeho následování podle evangelia a připodobnění se jeho matce Marii je hlavním úkolem karmelitky. Tak se stává tajemně plodnou, když v Bohu nachází všechny lidi a skrytě je přivádí blíž k němu.
 
Tyto stránky vás blíže seznámí s historií kláštera a řádu a pokusí se dát vám nahlédnout do současného života ve zdech Karmelu, ukázat jeho místo v církvi a aspoň nastínit jeho smysl pro dnešní svět.
 
Náš klášter slouží modlitbou. Naše výdělečná činnost nepokryje náklady na život, proto ve značné míře závisíme na štědrosti dárců. Na naše dobrodince pamatujeme v našich modlitbách a je za ně sloužena pravidelně mše svatá. Chcete-li nám přispět finančním darem, můžete tak učinit na tento účet:
Karmel Matky Boží
Č. ú.: 19-525670277/0100 (Komerční banka)
Pokud potřebujete potvrzení o daru nebo chcete-li být ujištěni, že Váš dar nám opravdu přišel, neváhejte napsat na náš e-mail.
Děkujeme za každou podporu!
 

 Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Autoři fotografií: © Otmar Průša: modlitba: foto hlavy sv. Bernadetty. © Michaela Antůšková: externí sestry: foto P.Marie, založení: horní foto Dačic. Ostatní fotografie: archiv sester bosých karmelitek Licence Creative Commons
Prezentace karmelitky.cz, jehož autorem je Karmel Matky Boží, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní