Aktuální informace a pozvání...

Slavnost sv. Terezie z Avily 15. října 2015

Přijďtě s námi slavnostně zakončit jubilejní rok svaté Matky Terezie od Ježíše, Boží přítelkyně, zakladatelky reformovaného Karmelu, učitelky modlitby i činného života, jejíž 500. narozeniny jsme si letos připomínali. Ve čtvrtek 15. 10. bude v kostele sv. Antonína v 18.00 h mše svatá celebrovaná otcem karmelitánem Janem Pořízem. Předcházet budou slavnostní nešpory v kapli v 17.30. Všichni jste srdečně zváni! Plakátek zde.

Noc kostelů

Většina hlavního programu letošní Noci kostelů v Dačicích proběhla v našem chrámu sv. Antonína. Mezi hudebními vystoupeními žáků ZUŠ jsme si mohli například vylechnout přednášku otce Vojtěcha Kodeta, dozvědět se více o neziskové organizaci Dačický zvoneček a nechat se zasáhnout životem a slovy svaté Terezie...
Dva body programu zde dáváme k dispozici nahrané (MP3):

Vojtěch Kodet: Naděje pro každého (evangelium o marnotratném synu - Lk 15)

Sestry bosé karmelitky: Pásmo o sv. Terezii z Avily

Popáté a naposled v komnatách vnitřního hradu

Srdečně vás zveme na páté pokračování pouti do vlastního nitra obývaného Bohem. O posledních 7. komnatách uslyšíme v přednášce otce Jana Poříze OCD, která nese název "Nový život". Přijďte ve středu 17. června 2015 v 19 hodin do klášterní kaple Matky Boží (vchod za kostelem sv. Antonína). Plakátek najdete zde.
Záznamy předchozích přednášek najdete níže.

V komnatách vnitřního hradu - čtvrté (jarní) setkání

Po Velikonočním oktávu se uskuteční 4. přednáška o "Vnitřním hradu". Srdečně vás zveme na tuto pouť do vlastního nitra obývaného Bohem. Tentokrát bude řeč o nejobsáhlejší části knihy svaté Terezie, a to o 6. příbytcích (komnatách). Otec Jan Poříz OCD nazval tuto část "Radosti a strasti lásky". Přijďte ve středu 15. dubna 2015 v 19 hodin do klášterní kaple Matky Boží (vchod za kostelem sv. Antonína). Plakátek najdete zde.
Záznam přednášky je zde. (Všechny přednášky najdete níže.)

Výročí narození sv. Terezie oslavíme modlitbou...

28. března 2015 oslavíme pětisté výročí narození naší Svaté Matky, zakladatelky reformovaného Karmelu, svaté Terezie od Ježíše. Blížící se jubileum přináší novou iniciativu, ke které vás chceme přizvat:
Z centra našeho Řádu přišlo pozvání oslavit toto vzácné výročí sv. Terezie společnou hodinovou modlitbou za mír ve čtvrtek 26. března 2015. Spojíme se tak s bratry a sestrami našeho Řádu a se všemi, kteří se k nám po celém světě připojí a budeme společně prosit nebeského Otce za dar míru.  Velkou radostí je pro nás i podpora Svatého otce Františka, který se nejen připojí, ale hodinu světové modlitby v tento den sám zahájí.
V naší kapli Matky Boží bude možnost adorace na tento úmysl ve čtvrtek 26. března od 16,30 h a po ní následují nešpory v 17,30 h. Prosme Pána o dar míru!
Symbolickým znamením hodiny modlitby za mír konané 26. března po celém světě bude zažehnutá svíce na veřejnosti přístupném místě;  u nás bude umístěna před klášterním kostelem sv. Antonína Paduánského.
Více o duchovním rozměru této iniciativy zde.
 
Samotný den výročí, tedy v sobotu 28. 3. 2015, bude v našem kostele ranní bohoslužba ve slavnostním duchu v 8,00 h.

Možnost získání plnomocných odpustků v Roce zasvěceného života

Využijte toto duchovní bohatství církve, získané Kristovou výkupnou obětí na kříži. Tato možnost je v Roce zasvěceného života otevřena pro všechny věřící. Kdy, kde a jak? Také v našem chrámě a na mnoha dalších místech naší diecéze. O možnosti získat plnomocné odpustky se dočtete více zde.

V komnatách vnitřního hradu - třetí setkání

Zveme vás na třetí přednášku s diskuzí na téma "Vnitřního hradu"
ve středu 11. února 2015 v 19 hodin
v klášterní kapli Matky Boží (vchod za kostelem sv. Antonína). Program a téma této i dalších plánovaných setkání se dočtete na plakátku zde. Záznam ke stažení níže.

Záznamy přednášek v MP3

Těm z vás, kteří neměli možnost přijít na naše setkání nad knihou svaté Terezie Vnitřní hrad, zde nabízíme ke stažení záznamy přednášek ve formátu MP3. Dáváme je k dispozici s laskavým svolením přednášejícího, otce Jana Poříze OCD.
Ke stažení zde: Komnaty I , Komnaty II a III, Komnaty IV a V, Komnaty VI, Komnaty VII.

 

 archiv aktualit -->

Úvodem k této prezentaci

Komunita bosých karmelitek žije v Dačicích od roku 1996. Sestry sem přišly z Karmelu sv. Josefa v Praze, aby založily druhý klášter bosých karmelitek v České republice. Je zasvěcen Matce Boží Panně Marii, která je také hlavní patronkou a vzorem celé široké rodiny Karmelu. Historie karmelitánského řádu sahá až na začátek 13. století a jeho zajímavostí je, že na rozdíl od jiných řeholních řádů nemá jednoho zakladatele, ale odvolává se na skupinu bezejmenných poustevníků na hoře Karmel v Izraeli.
Dačický klášter, postavený v období baroka původně pro františkány, je dnes obnoven do podoby odpovídající způsobu života v klauzuře. Sestry zde tak mohou i v dnešních podmínkách čerpat ze starobylé mnišské tradice a z pozdějšího odkazu své duchovní matky svaté Terezie od Ježíše (z Avily nebo také Veliké; 1515–1582), učitelky modlitby a duchovního života zaměřeného na spojení s Bohem skrze důvěrný vztah s Kristem. Kontemplativní modlitba, chápaná jako vztah lásky, utváří celý život: v samotě i ve společenství, při práci i při rekreaci. Spojení s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Ježíšem, jeho následování podle evangelia a připodobnění se jeho matce Marii je hlavním úkolem karmelitky. Tak se stává tajemně plodnou, když v Bohu nachází všechny lidi a skrytě je přivádí blíž k němu.
 
Tyto stránky vás blíže seznámí s historií kláštera a řádu a pokusí se dát vám nahlédnout do současného života ve zdech Karmelu, ukázat jeho místo v církvi a aspoň nastínit jeho smysl pro dnešní svět

 Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2016

Autoři fotografií: © Otmar Průša: modlitba: foto hlavy anděla, formace sester: horní foto – sliby, píšeme vám: foto dole – sliby. © Michaela Antůšková: externí sestry: foto P.Marie a násl. foto, založení: horní foto Dačic. Ostatní fotografie: archiv  

NETservis s.r.o. - redakční systém, flash intro, aktualizace webu, cms, publikační systém, administrační systém, webové stránky, webdesign | Autoškola | Čokoláda | PSČ měst a obcí | Autostany | iPhone navigace | Květiny online | Česká kancelář pojistitelů | WPC terasy | Prodej a servis CNC strojů