Aktuální informace a pozvání...

Nová karmelská světice Alžběta od Trojice

V neděli 16. října papež František kanonizoval na svatopetrském náměstí v Římě sedm nových svatých, mezi nimi také známou současnici sv. Terezie z Lisieux Alžbětu od Trojice, karmelitku z Dijonu (1880 - 1906). Ať už jste o ní slyšeli nebo četli, a nebo se vám naopak zdá, že vám určitě nebude mít, co říct, přijďte si poslechnout, jak nám ji přiblíží otec Vojtěch Kodet OCarm. ve své přednášce v sobotu 5. listopadu 2016 v 19 hodin v našem kostele sv. Antonína. Na přednášku naváže adorace s pásmem citací slov svaté Alžběty a Božího slova...
Sv. Alžběta od Trojice prožívala intenzivní vztah s Ježíšem a skrze něho s celou Trojicí ještě dřív než se mohla stát karmelitkou. Tak rozvinula v sobě křestní milost jako povolání pro každého pokřtěného prožívat již zde na zemi skutečnost, že jsme zváni do osobního vztahu s Bohem-Láskou, který nás "miloval příliš". Její osobní povolání, které objevila v listech sv. Pavla asi dva roky před smrtí - "být chválou Jeho slávy" -, se může stát osobním "objevem" každého křesťana. Tím se její hluboké i prosté poselství stává stále aktuálnějším pro všechny, kdo hledají pravou niternost a jak ji žít v dnešním světě...
Plakátek k dispozici zde.
Zde si můžete poslechnout záznamy v MP3:
 

Modlitby za paní Asia Bibi

Rády bychom vás pozvaly, abyste se spolu s námi připojili k iniciativě křesťanské organizace Christian Solidarity WORLDWIDE, která se zabývá ochranou práva na svobodu vyznání. Tato organizace vyzývá ke společné modlitbě ve středu 12. října 2016 za paní Asia Bibi.
Tato pákistánská žena (dnes je jí asi 45 let), matka pěti dětí, se před osmi lety dostala při práci na poli do konfliktu s ostatními ženami, muslimkami, protože se napila s kalíšku, který směly podle místních zvyklostí používat jen muslimky. Při tomto konfliktu řekla, že vyznává Ježíše Krista, který pro lidi zemřel na kříži, a ptala se, co pro lidi udělal Mohamed. Za tento výrok byla odsouzena podle zákona o rouhání k trestu smrti. Následujících osm let, kdy probíhalo několik odvolacích řízení a také řada mezinárodních intervencí za její propuštění, prožila odloučena od své rodiny ve vězení, kde byla týraná a znásilňovaná. Poslední zprávy mluví o jejím špatném zdravotním stavu. Ve čtvrtek 13. října proběhne zasedání nejvyššího soudu, který rozhodne o jejím propuštění nebo potvrzení rozsudku smrti. I v případě propuštění jí hrozí smrt z rukou radikálních muslimů, kteří se ji chystají zabít.
Výše jmenovaná organizace nás zve, abychom se spojili ve čtyřiadvacetihodinové modlitbě za tuto ženu, její rodinu, soudce i pronásledovatele. Kéž se Pán ujme ve své lásce trpících, daruje moudrost těm, kdo rozhodují, a obrátí srdce od nenávisti k lásce. 

Svátek sv. Terezie z Lisieux 1. října 2016

Srdečně vás zveme na mši svatou v den svátku nejoblíbenější světice 20. století, sv. Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře. Letos její den připadl na sobotu, takže výjimečně bude mše svatá ráno v 8.00 hodin. Po mši bude tradiční žehnání růží. Těšíme se na společné slavení s vámi. Plakátek zde.

Protože byl právě vydán nový překlad Autobiografických spisů sv. Terezie, pod novým titulem "Příběh jedné duše" a protože bude přítomen P. Pavel Pola OCD, který nám k tomuto novému vydání bude mít co říci, můžete-li se po mši zdržet, bude pro vás jistě zajímavá krátká prezentace této nové knihy. Příležitost k jejímu zakoupení bude také zajištěna.

 

Letos byly spuštěny nové internetové stránky našich sester Karmelu sv. Josefa v Praze, kde naleznete mnoho zajímavého ze spirituality Karmelu. Jejich adresa je bosekarmelitky.cz.

 

 archiv aktualit -->

Úvodem k této prezentaci

Komunita bosých karmelitek žije v Dačicích od roku 1996. Sestry sem přišly z Karmelu sv. Josefa v Praze, aby založily druhý klášter bosých karmelitek v České republice. Je zasvěcen Matce Boží Panně Marii, která je také hlavní patronkou a vzorem celé široké rodiny Karmelu. Historie karmelitánského řádu sahá až na začátek 13. století a jeho zajímavostí je, že na rozdíl od jiných řeholních řádů nemá jednoho zakladatele, ale odvolává se na skupinu bezejmenných poustevníků na hoře Karmel v Izraeli.
Dačický klášter, postavený v období baroka původně pro františkány, je dnes obnoven do podoby odpovídající způsobu života v klauzuře. Sestry zde tak mohou i v dnešních podmínkách čerpat ze starobylé mnišské tradice a z pozdějšího odkazu své duchovní matky svaté Terezie od Ježíše (z Avily nebo také Veliké; 1515–1582), učitelky modlitby a duchovního života zaměřeného na spojení s Bohem skrze důvěrný vztah s Kristem. Kontemplativní modlitba, chápaná jako vztah lásky, utváří celý život: v samotě i ve společenství, při práci i při rekreaci. Spojení s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Ježíšem, jeho následování podle evangelia a připodobnění se jeho matce Marii je hlavním úkolem karmelitky. Tak se stává tajemně plodnou, když v Bohu nachází všechny lidi a skrytě je přivádí blíž k němu.
 
Tyto stránky vás blíže seznámí s historií kláštera a řádu a pokusí se dát vám nahlédnout do současného života ve zdech Karmelu, ukázat jeho místo v církvi a aspoň nastínit jeho smysl pro dnešní svět.
 

 Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

Autoři fotografií: © Otmar Průša: modlitba: foto hlavy anděla. © Michaela Antůšková: externí sestry: foto P.Marie, založení: horní foto Dačic. Ostatní fotografie: archiv sester bosých karmelitek Licence Creative Commons
Prezentace karmelitky.cz, jehož autorem je Karmel Matky Boží, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní