Dny věnované zasvěcenému životu
v brněnské diecézi
 
Apoštolská penitenciárie ze zvláštního pověření Nejvyššího pontifika ráda uděluje plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijímání eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) všem jednotlivým členům institutů zasvěceného života i ostatním věřícím, kteří se budou opravdově kát a budou vedeni duchem lásky. Budou jich moci využít od první adventní neděle roku 2014 až do 2. února 2016, tj. do dne, kdy se Rok zasvěceného života slavnostně ukončí, s možností obětovat je také za duše v očistci:
 
a) v Římě, kdykoli se zúčastní na některém z mezinárodních setkání a slavení, jež jsou stanovena příslušným kalendářem Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, a po přiměřenou dobu se budou věnovat zbožným úvahám zakončeným modlitbou Otčenáš, vyznáním víry v kterékoli schválené formě a zbožnému vzývání blahoslavené Panny Marie;
 
b) ve všech místních církvích, kdykoli ve dnech věnovaných v diecézi zasvěcenému životu a při diecézních slaveních vyhlášených u příležitosti Roku zasvěceného života zbožně navštíví katedrálu anebo jiné posvátné místo, zvolené se souhlasem místního ordináře, nebo klášterní kostel či oratoř klauzurního kláštera a tam se budou veřejně modlit liturgii hodin anebo se po přiměřenou dobu budou věnovat zbožným úvahám zakončeným modlitbou Otčenáš, vyznáním víry v kterékoli schválené formě a zbožnému vzývání blahoslavené Panny Marie.
 
Z Dekretu Apoštolské penitenciárie ze dne 23. listopadu 2014
 
Stanovení kostelů k získání plnomocných odpustků v Roce zasvěceného života
V návaznosti na výše uvedený dekret ustanovuji následující posvátná místa, na kterých lze za podmínek daných dekretem získat dne 31. 1., 2. 2. a 29. 8. 2015, 30. 1. a 2. 2. 2016 (tj. ve dnech věnovaných v diecézi zasvěcenému životu a při diecézních slaveních vyhlášených u příležitosti Roku zasvěceného života) plnomocné odpustky:
• katedrála sv. Petra a Pavla v Brně
• bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
• kostel Nalezení sv. Kříže v Brně (u kapucínů)
• kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů)
• kostel Neposkvrněného početí P. Marie v Brně - Soběšicích
• kostel Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách
• kostel sv. Janů v Brně (u minoritů)
• kostel sv. Leopolda v Brně
• kostel Svaté Rodiny v Brně na Grohově ul.
• kostel Zvěstování Panny Marie v Brně - Tuřanech
• kostel Zvěstování Páně v Břežanech u Znojma
• kostel sv. Antonína Paduánského v Dačicích
• kostel Matky Boží v Jihlavě
• kostel sv. Jakuba v Jihlavě
• kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří
• kostel sv. Václava v Letovicích
• kostel sv. Petra a Pavla v Nové Říši
• kostel Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří
• kostel sv. Petra a Pavla v Rajhradě
• kostel Božského Srdce Páně v Rajhradě
• kostel sv. Klementa Marie Hofbauera v Tasovicích
• kostel Narození Panny Marie na Vranově u Brna
• kostel sv. Hippolyta ve Znojmě - Hradišti
• kostel sv. Kříže ve Znojmě
• kostel sv. Václava ve Znojmě - Louce
 
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský
 
 
V Roku zasvěceného života, s přihlédnutím k jubilejnímu roku sv. Terezie z Avily, je možné získat plnomocné odpustky za podmínek uvedených výše v těchto dnech, které ustanovil Mons. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, pro svou diecézi jako dny věnované zasvěcenému životu. Zde uvádíme dny výslovně věnované zasvěcenému životu v rámci celé diecéze spolu se dny, které budou spojeny se setkáními v našem chrámě (kapli) nebo budou zde slaveny v rámci jubilejního roku sv. Terezie z Avily. Na všechny se vztahují vyhlášené odpustky.
 
31. 1. 2015 – setkání zasvěcených osob s biskupem
2. 2. 2015 – den modliteb za odpuštění
11. 2. 2015 – přednáška otce Jana Poříze: Vnitřní hrad
28. 3. 2015 – narození sv. Terezie v roce 1515
15. 4. 2015 – přednáška otce Jana Poříze: Vnitřní hrad
17. 6. 2015 – přednáška otce Jana Poříze: Vnitřní hrad
24. 8. 2015 – začátek reformy Karmelu sv. Terezií
29. 8. 2015 – národní pouť vděčnosti na Velehradě
15. 10. 2015 – liturgický svátek sv. Terezie z Avily
1. 10. 2015 – svátek sv. Terezie z Lisieux
30. 1. 2016 – setkání zasvěcených osob s biskupy
2. 2. 2016 – ukončení Roku zasvěceného života
 

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Autoři fotografií: © Otmar Průša: modlitba: foto hlavy sv. Bernadetty. © Michaela Antůšková: externí sestry: foto P.Marie, založení: horní foto Dačic. Ostatní fotografie: archiv sester bosých karmelitek Licence Creative Commons
Prezentace karmelitky.cz, jehož autorem je Karmel Matky Boží, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní