Úmysl modlitby za mír 26. 3. 2015
 
Úmyslem této hodiny modlitby je prosba za mír. Svět je v plamenech volala Terezie, když viděla konflikty a rozdělení, která ničila tehdejší společnost. I náš svět je v plamenech a někdy nejsme dostatečně citliví nebo nemáme dost víry uvěřit tomu, že můžeme uhasit plamen, který nás ohrožuje. Ponořeni do každodennosti a bezprostředních těžkostí, zapomínáme pozvednout pohled k obzoru a vidět utrpení naší doby: války, konflikty, terorismus, veřejné i domácí násilí, nářek bolesti umlčené ještě dříve než zazněl.
26. březen má být dnem, v němž zazní volání svaté Terezie i v našich srdcích a spolu s ní chceme udělat to málo, co můžeme, s přesvědčením, že teď nelze ztrácet čas věcmi malé důležitosti!
 
Spojeni s Kristem, opravdovým Přítelem, který světu přinesl smíření s Bohem, pozvedněme oči k nebi a prosme Otce za mír. Za takový mír, který vyžaduje dialog a který podporuje smíření mezi lidmi: odpouštějme a bude nám odpuštěno, říká Pán. Otevřeme naše srdce odpuštění, prosme o něj ty, vůči nimž jsme se provinili a prosme Boha, aby nám daroval mír přislíbený Ježíšem. Ne pokoj, který dává svět, ale takový, který naplňuje srdce radostí a osvobozuje.
 
Pozvání k modlitbě za mír
o. Saverio Cannistr
à (generální představený řádu OCD)
9. března 2015
 
Drazí bratři a sestry,
28. března slavíme 500sté výročí narození sv. Terezie od Ježíše. Chvíle, kterou vroucně očekávaly a na kterou se pečlivě připravovaly všechny kláštery, konventy, a přidružená bratrstva sekulárního Karmelu, je již velice blízko.
V promluvě, kterou jsem pronesl 14. října minulého roku v Avile během mše, slavené na vigilii zahájení všech oficiálních iniciativ tohoto výročí, jsem si představoval, že my všichni toužíme naší svaté Matce dát k tomuto tak významnému dni nějaký dárek, a zdálo se mi, že nejlepší dárek bude bez pochyby ten, který navrhla právě ona sama, Terezie od Ježíše.
Zvu vás k tomu, abychom jí dva dny před jejími narozeninami dali jako její synové a dcery něco, co jí bez pochyby udělá radost: hodinu modlitby. Hodinu zvláštní modlitby, ve které bude úmyslem nás všech světový mír. Svět je v plamenech, volala Terezie při pohledu na konflikty a rozdělení, které ničily společnost té doby. Také náš svět je v plamenech, a my někdy nejsme dostatečně citliví a nebo jsme váhaví uvěřit, že můžeme uhasit oheň, který nás obklopuje. Často jsme pohlceni malými věcmi každodenního života a bezprostředními problémy a zapomínáme zvednout zrak, abychom viděli horizont a objevovali znamení utrpení, přítomné v naší společnosti: války, konflikty, terorismus, veřejné a domácí násilí, bolestné volání, umlčené ještě dřív, než bylo možné ho zaslechnout.
V takové chvíli se nemůžeme schovávat a nechávat vše pouze na těch, kteří vládnou, kteří mají odpovědnost, kteří mají obtížný úkol tyto problémy řešit. 26. březen je den, ve kterém v našich srdcích musí zaznít hlas svaté Terezie a spolu s ní se rozhodněme nechat v nás vzejít přesvědčení, že tato doba není vhodná k tomu, abychom jí promarnili nedůležitými otázkami.
S velkou radostí vám oznamuji, že Svatý otec František, který je k této iniciativě velice příznivě nakloněn, se rozhodl zahájit tuto hodinu modlitby za svět v ten samý den - 26. března. V tuto chvíli, téměř ve stejnou dobu, ve které Terezie přišla na svět, vás zvu, abychom se usebrali v modlitbě a měli na mysli jeden cíl: mír.
Sjednoceni v Kristu, pravém Příteli, který přinesl světu smíření s Bohem, pozdvihněme oči k nebi a prosme našeho Otce, aby nám daroval pokoj, který vyžaduje dialog podporující smíření mezi lidmi: odpouštějme a bude nám odpuštěno, praví Pán. Otevřme svá srdce odpuštění, prosme o něj ty, kterým jsme ublížili a prosme Boha, aby nám daroval ten pokoj, který nám slíbil Ježíš, ne ten, který dává svět, ale takový, který naplní naše srdce radostí a osvobodí nás od každého druhu zbabělosti.
Synové a dcery církve, intenzivně prožijme tuto iniciativu, kterou papež František přijal za svou, a pod jeho ochranou k ní pozvěme všechny věřící - budeme tak následovat příklad, který nám v Assisi předal sv. Jan Pavel II.
V jednotě se všemi, bratry a sestrami, v Ježíši svaté Terezie.
o. Saverio Cannistrà

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

Autoři fotografií: © Otmar Průša: modlitba: foto hlavy sv. Bernadetty. © Michaela Antůšková: externí sestry: foto P.Marie, založení: horní foto Dačic. Ostatní fotografie: archiv sester bosých karmelitek Licence Creative Commons
Prezentace karmelitky.cz, jehož autorem je Karmel Matky Boží, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní