starší události

Návštěva relikvií blahoslavených manželů Zelie a Ludvíka Martinových

Událost intenzivně připravovaná a s chvěním očekávaná. Ve dnech 27. a 28. června 2011 jsme v klášteře bosých karmelitek v Dačicích přijali opravdu nebeskou návštěvu: část ostatků manželů Martinových (čti marténových), kteří byli 19. října 2008 blahořečení Benediktem XVI., připutovala v měděném relikviáři v doprovodu vicepostulátora procesu jejich blahořečení, otce Antonia Sangalli OCD. Chtěly jsme se s vámi podělit aspoň o některé prožitky těchto dvou milostiplných dní.
 
Naše komunita přivítala relikviář velmi prostě hned po jeho příjezdu do Dačic krátkým procesím v klauzuře. Utkvěl nám moment chval a díků za tento manželský pár a za vše, co v nich Bůh vykonal a dal církvi skrze ně, moment u nohou sochy Panny Marie úsměvu, která zázračně uzdravila jejich nejmladší dítě, svatou Terezku, a u které se celá rodina scházívala k modlitbě. Kopie právě této sochy mohla přivítat zde, na Karmelu Matky Boží v Dačicích, ty, kteří dali církvi největší světici moderní doby a teď sami putují po světě, aby dosvědčili svatost obyčejného rodinného života a rozdávali milosti každému, kdo se k nim s vírou přiblíží. Vždyť jejich cestou ke svatosti bylo právě manželství, přijetí dětí od Boha a jejich výchova podle evangelia, zapojení v živém organismu církve, práce, přijetí nemoci – zkrátka ty radosti a bolesti, které známe všichni, a nad tím vším milující Bůh, v kterého věřili a kterého uctívali s láskou.
 
Hlavní charakteristikou atmosféry, kterou působila přítomnost relikvií, je určitě pokoj a prožitek Boží lásky, který se zdá být téměř hmatatelný v tomto oslaveném manželském páru, jemuž náleží jedna jediná svatozář, jak zdůraznil otec Antonio. Krásným vyjádřením přijetí a oslavy ze strany farnosti a všech, kdo přijeli z blízka i z daleka, byl slavnostní průvod přede mší svatou. Za zpěvu litanií ke svatým byl relikviář přenesen z chóru sester do kostela čtyřmi otci rodin. Při mši svaté byl v obětním průvodu přinesen košíček plný napsaných intencí, které jste svěřovali manželům Martinovým (obsah košíčku byl dodatečně spálen za zpěvu litanií k bl. Martinovým). Na závěr otec Antonio svěřil matce převorce malý relikviář s ostatky, aby byl k dispozici rodinám, které by se chtěly modlit novénu na přímluvu blahoslavených. Také po mši měly přednost rodiny, aby mohly v tiché modlitbě pokleknout před ostatky, uctít je a vyprosit si potřebné milosti od Boha. Pohled na dlouhou frontu rodin s dětmi a manželských párů byl opravdu dojemný nejen pro nás.
 
Pro přiblížení postav Ludvíka a Zelie Martinových jsme na 20. hodinu připravily pásmo textů a písní. Po něm už zůstal jen prostor pro ztišení a modlitbu, jako příležitost k osobnímu setkání s nimi, čehož mnozí využili až do uzavření kostela po 22. hodině.
 
V úterý 28. června byla po modlitbě růžence za rodiny mše svatá v 8 hodin opět za hojné účasti věřících i kněží u oltáře. Po ní jsme poprosily otce Antonia, aby nám povyprávěl o zázraku, který se udál na přímluvu ctihodných manželů Martinových v roce 2003 a jehož byl přímým svědkem. Ti, kteří zůstali, mohli nakonec slyšet i výklad výjevů a symbolů na relikviáři. I přes jazykovou bariéru otec Antonio dokázal svým povídáním zaujmout i nadchnout nás všechny a přesvědčit nás o přívětivé svatosti těchto dvou lidí, kteří milovali tak, že jejich láska se šíří stále dál, je účinná a je věčná... Kdo by v takové atmosféře nezapomněl na čas?
 
Rozloučení proběhlo opět jen v kruhu komunity krátce po poledni. Po zpěvu Te Deum jsme relikviář vynesly z kostela zpět do připraveného auta a rozloučily se s otcem Antoniem i jeho společníkem Fabiem, kteří doprovázeli relikviář během celého putování po Itálii a přes ČR zpět do Lisieux. Děkujeme jim i bratřím bosým karmelitánům ze Slaného za organizaci, děkujeme vám všem za aktivní účast, děkujeme všem kněžím, kteří přijali pozvání, chrámovému sboru z Jemnice za zpěv a všem, kteří nám pomohli s přípravou! Nezbývá než poděkovat Bohu za milosti, které rozdával bohatě skrze své vyvolené nám všem a prosit, aby mohli být už brzy církví prohlášeni za svaté. My v Dačicích nepřestávejme doufat, že k nám někdy brzy zavítá také jejich svatá dcera Terezie.                       vaše sestry bosé karmelitky

Můžete nám posílat svá svědectví poštou nebo na e-mail dacice@karmelitky.cz. Děkujeme

Plakát s programem najdete zde.

Highslide JS

příjezd

Velikost: 118.79Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

u P.M. Vítězné

Velikost: 115.98Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

měděný relikviář

čelní pohled

Velikost: 116.55Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

v chóru sester

P.Antonio Sangalli vykládá symboly

Velikost: 120.25Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

v chóru

Velikost: 110.6Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

relikviář - "Mateřství"

Zelie s malou Terezkou

Velikost: 108.97Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

relikviář - horní deska

Kříž, alfa, omega - víra přijatá od církve. 2 růže - manž. Martinovi, lilie - jejich děti...

Velikost: 109.98Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

relikviář - zadní strana

Velikost: 118.75Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

celá rodina

Všichni stojící jsou v nebi, včetně malých zemřelých dětí, které drží Zelie v náručí. Sedící Piero, uzdravený na jejich přímluvu, sedí - ještě je na zemi.

Velikost: 109.69Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

rodina se modlí u P.Marie

Velikost: 113.82Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

almužna

Pan Martin pověřuje Terezku almužnou pro chudého. Pes Tom je poslušně u jejích nohou.

Velikost: 113.8Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

relikviář - "Otcovství"

Ludvík Martin s Terezkou

Velikost: 112.73Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

řazení průvodu v kapli

Velikost: 142.64Kb
Autor: Ladislav Sekanina

Plná velikost

Highslide JS

čtyři otcové rodin

Velikost: 137.81Kb
Autor: Ladislav Sekanina

Plná velikost

Highslide JS

průvod kolem kostela

Velikost: 166.2Kb
Autor: Ladislav Sekanina

Plná velikost

Highslide JS

...

Velikost: 154.36Kb
Autor: Ladislav Sekanina

Plná velikost

Highslide JS

vpředu kněží

Velikost: 156.6Kb
Autor: Ladislav Sekanina

Plná velikost

Highslide JS

před kostelem sv. Antonína

Procesí doprovázel chrámový sbor z Jemnice zpěvem litanií ke všem svatým.

Velikost: 172.93Kb
Autor: Ladislav Sekanina

Plná velikost

Highslide JS

vstup do chrámu

Relikviář s ochrannou urnou vážil údajně 130 kg.

Velikost: 171.61Kb
Autor: Ladislav Sekanina

Plná velikost

Highslide JS

okuřování

Velikost: 139.1Kb
Autor: Ladislav Sekanina

Plná velikost

Highslide JS

vzpěračský kousek

...který nikdo nečekal.

Velikost: 141.7Kb
Autor: Ladislav Sekanina

Plná velikost

Highslide JS

začátek bohoslužby

Velikost: 146.03Kb
Autor: Ladislav Sekanina

Plná velikost

Highslide JS

úvodní slovo P. Antonia

Mj. vyzval děti, aby se doma svých rodičů zeptali, jak se seznámili... (překládá P. Jaroslav Brož)

Velikost: 152.77Kb
Autor: Ladislav Sekanina

Plná velikost

Highslide JS

P. Pavel Pola OCD při hommilii

...byl hlavním celebrantem této slavnostní bohoslužby

Velikost: 151.62Kb
Autor: Ladislav Sekanina

Plná velikost

Highslide JS

naši ministranti

Velikost: 139.87Kb
Autor: Ladislav Sekanina

Plná velikost

Highslide JS

obětní průvod dětí

Velikost: 153.61Kb
Autor: Ladislav Sekanina

Plná velikost

Highslide JS

eucharistická modlitba

Řady kněží posílili bývalí spolužáci našeho faráře P. Jaroslava Pezlara

Velikost: 154.86Kb
Autor: Ladislav Sekanina

Plná velikost

Highslide JS

uctívání relikvií po mši...

Velikost: 109.33Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

...napřed rodiny s dětma

Velikost: 113.38Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

...každý se mohl poklonit

Velikost: 116.43Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

...v tiché modlitbě

Velikost: 119.09Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

...prosit o ochranu a požehnání

Velikost: 114.44Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

...i pro ty nejmenší

Velikost: 106.91Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

přijely rodiny i ze vzdálenějšího okolí...

Velikost: 102.17Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

...

Velikost: 108.34Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

...zástupy nebraly konce

Velikost: 103.43Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

...až do večera

Velikost: 97.73Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

přišly i vícegenerační rodiny

Velikost: 100.61Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

...

Velikost: 103.11Kb
Autor: sestry

Plná velikost

Highslide JS

košíček s intencemi

Velikost: 132.57Kb
Autor: Monika Bocánová

Plná velikost

Highslide JS

svatá dcera svatých rodičů

Velikost: 309.5Kb
Autor: Monika Bocánová

Plná velikost

Highslide JS

v úterý 28.6. ráno

mši sv. předsedal P.Jaroslav Brož

Velikost: 190.89Kb
Autor: Monika Bocánová

Plná velikost

Highslide JS

P.Antonio Sangali OCD

vyprávění o zázraku uzdravení malého Pierra

Velikost: 168.93Kb
Autor: Monika Bocánová

Plná velikost

Highslide JS

sestry poslouchají

...a jedna překládá z italštiny

Velikost: 94.1Kb
Autor: Monika Bocánová

Plná velikost

Highslide JS

výklad u relikviáře

Otec Antonio pozval přítomné blíž.

Velikost: 117.24Kb
Autor: Monika Bocánová

Plná velikost

Highslide JS

jazyková bariéra nevadí

Velikost: 144.48Kb
Autor: Monika Bocánová

Plná velikost

Highslide JS

...

Velikost: 133.05Kb
Autor: Monika Bocánová

Plná velikost

Highslide JS

...

Velikost: 296.04Kb
Autor: Monika Bocánová

Plná velikost

Highslide JS

Terezka byla jen o málo starší...

než tahle Terezka, když si její hlavu tatínek položil na srdce a utrhl bílou květinku...

Velikost: 150.25Kb
Autor: Monika Bocánová

Plná velikost

Highslide JS

...

Velikost: 94.77Kb
Autor: Monika Bocánová

Plná velikost

Highslide JS

rozloučení s Martinovými...

už proběhlo tiše v kruhu komunity

Velikost: 94.31Kb
Autor: sestry

Plná velikost


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

Autoři fotografií: © Otmar Průša: modlitba: foto hlavy sv. Bernadetty. © Michaela Antůšková: externí sestry: foto P.Marie, založení: horní foto Dačic. Ostatní fotografie: archiv sester bosých karmelitek Licence Creative Commons
Prezentace karmelitky.cz, jehož autorem je Karmel Matky Boží, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní